Velkommen til Læsø Sommerskole

Læsø Sommerskole er en lille forening, som holder sommerkurser på Læsø.


Der har gennem tiden været mange forskellige kurser. Hvis du har ønsker til noget bestemt, må du endelig kontakte os.


På disse sider kan du se hvilke kurser vi udbyder i år, lidt om hvem vi er og billeder fra tidligere kurser, som gerne skulle være inspirerende- og måske få dig lokket til Læsø og lave noget anderledes
Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens medlemmer inviteres til pizza og sommerhygge i skolekøkkenet på Læsø Skole torsdag d.25. juli kl. 18.

Det koster 50 kr. at deltage og foreningen giver et bidrag til maden

Efter spisningen holder vi generalforsamling i Læsø Sommerskole.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

1.   Valg af dirigent 

2.   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.   Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen 

4.   Fastsættelse af kontingent, vi forslår uændret kontingent 50 kr. 

5.   Eventuelle forslag

·         Tidspunkt for sommerskolen i 2020

·         Forslag til kommende aktiviteter

 

6.   Valg til bestyrelsen

Sidste år valgte vi:

Katrine Ørnstrup

Vibeke Lindhardt

Githa Jensen

Jane Kyhl

Anne Dorte Koefoed

 

7.   Valg af revisor – Ejnar er nuværende revisor, han modtager genvalg

 

8.   Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er der kaffe